«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱۵, سه‌شنبه

خوب! آن ساعت صاحب مرده را جایی دیگر ببند ... ـ بازانتشار

اگر «ذوب در ولایت» باشد تا این را ببیند، روح «آقا بیشعور نظام» جلویش پدیدار خواهد شد:
مگر به شما نگفته بودم، ریخت و پاش های تان را دور از چشم مردم انجام بدهید و تجمّل تان و این ها را رخ شان نکشید تا دل شان بسوزد؟! خوب! آن ساعت صاحب مرده را به جایی دیگر از بدنت ببند و هر شب برای یکی از همسرانت نمایش بده! آنجا بحمدلله هیچ اشکال شرعی که ندارد، بسیار پسندیده نیز هست ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/01/blog-post_61.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!