«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

مسوولین نظام بلدند چجوری گند هر کاری را درآورند

کیر خر بیشرف! ویدئوی کوتاه پیوست را ببین؛ یک مرغ تخمگذار خانگی است که با نوکش پیانو می نوازد. خاک بر سر تو و آن مسوولین بی همه چیزت که جز دله دزدی و هیزی و دروغگویی و پدرسوختگی های کوچک و بزرگ چیزی نیاموخته اید و به هر کار کوچکی هم که دست می زنید، گندش را درمی آورید. مرد باش و بگو:
مسوولین نظام بلدند چجوری گند هر کاری را درآورند.

ب. الف. بزرگمهر   ششم آبان ماه ۱۳۹۹

https://youtu.be/cFYxRp9K9L4


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!