«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۴, پنجشنبه

بازهم که کُس شعر سرِ هم کردی حاجی ... ـ بازانتشار

باز هم که کُس شعر سرِهم کردی حاجی. الحمدلله پیشکشت! بالاخره، حواس شون جمع بود یا نبود؟! ما که روزی چند بار میریم بهشت و برمی گردیم، حواسمون از اون شیر پاستوریزه و مشنگی مثل تو جمع تره ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blog-post_30.html

«... الحمدلله طرف ایرانی حواسش جمع بوده است ... [آمریکایی ها] هرجا فرصت پیدا کردند یک نفوذی کردند و یک حرکت مضرِّ برای منافع ملّی انجام دادند.»

علی خامنه ای، در گردهمایی نیروی دریایی سپاه پاسداران، ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!