«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱۷, پنجشنبه

گر ولایت همی پنج روز و شش باشد ... ـ بازانتشار

آقا بیشعور! بیا از چای دارچین دم کرده ی من بخور؛ هم گلوت صاف بشه راحت تر ورّاجی کنی، هم قلبت آروم بگیره، سفر آخرتت آسون تر بشه انشاء الله. یه شعر هم خودم برات گفتم که بخونی و اندرز بگیری:
گر ولایت همی پنج روز و شش باشد   چای دارجین من همیشه خوش باشد*

از زبان آن پیرزن:   ب. الف. بزرگمهر   دهم بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_189.html

* با الهام از سروده ی زیبای شیخ اجل سعدی شیرازی و پوزش از روان جاویدان وی:
گل همین پنج روز و شش باشد این گلستان همیشه خوش باشد

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!