«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

به جرم جستجوی مسیر آفتاب

در روزگار من
هر چیزی می تواند
زمینه ی بهانه ای باشد
برای داشتنم !

در گرگ و میش عصر
لبانم را می دوزند
و در صبح فردایم
در مزرعه ی آفتابگردان
قُرُق می کنند
تا آفتابگردان را
به جرم جستجوی مسیر آفتاب
از ساقه اش جدا کنند؛
اما غافل اند از گردش آفتاب!

لیلا احمدی افضلی

برگرفته از «تلگرام» (برنام را از متن برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!