«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

اسلام سوداگری در کف جامعه ای دزد زده ـ بازانتشار

دستفروش‌ها تنها توی خیابان‌ها و مترو نیستند؛ توی گردهمایی های ختم قرآن هم زن‌ ها جنس می فروشند؛ از پستان بند گرفته تا روغن کنجد! تنها زنان جلسه ‌ای، دستفروشی نمی‌کنند. لایه ی فرهنگی هم در این زمینه فعال شده و توی آموزشگاه ها بسیار عادی است که ببینید آموزگاران دارند عرق نعناع و زیتون پرورده به همدیگر می فروشند!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور و اندکی دستبرد در متن از اینجانب؛ برنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_459.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!