«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

هر کس که پیروزی ما را به چالش بکشد، دشمن دمکراسی است! ـ بازانتشار

«امیدوارم هیچکس درباره ی نتیجه گزینش دودلی بخود راه ندهد و برای سرپوش نهادن بر شکست ‌هایش، دمکراسی را به چالش نکشد.» گفته ای از «عین الله رژیم همسایه» یک روز پیش از "گزینش" ریاست جمهوری، برگرفته از رسانه ای امپریالیستی ـ سیهونیستی (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

دنباله گفته ی «عین الله» از زبان وی:
هر کس که پیروزی ما را به چالش بکشد، روشن است که همدستِ فتح الله گولن و دشمن دمکراسی است؛ بنابراین، جایش در زندان است.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم تیر ماه ۱۳۹۷


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!