«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۸, یکشنبه

اونجای آدم دروغگو و برای هر دوی شما هر کدام دو بار برای هر دو جا!

اونجای آدم دروغگو و برای هر دوی شما هم تو «جن بوداده» و هم آن خاله خرسه، هر کدام دو بار برای هر دو جا! یا هر دو بهمراه همه ی دیوانسالاران نیرنگباز دیگری که همین یاوه ها را بر زبان رانده اند، خرید یا توده های مردم جهان را خر انگاشته اید. این همه نیرو و جنگ ابزارهای پیشرفته در کشورهای پیرامون روسیه به بهانه ی جنگ در اوکراین کاشته اید و به همین بهانه که خودتان در برافروختنِ آتش آن بدرازای هشت سال نقشی بی برو برگرد داشته اید، آن را همچنان پی می گیرید و می گویید:
آن سازمان اهریمنی که بسوی خاور تا پیرامون بسیار نزدیک مرزهای روسیه نیز گسترش یافته، هرگز روسیه را نترسانده است!*

ب. الف. بزرگمهر   هشتم اسپند ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

* «جن ساکی»، سخنگوی کاخ سفید [بخوان روسیاه!] در گفتگویی رسانه ای گفت که «ناتو» روسیه را نمی ترساند. بگفته ی وی:
«ناتو هرگز روسیه را نترسانده است؛ فدراسیون روسیه هرگز از سوی اوکراین ترسانده نشده است.»

«لیندا توماس ـ گرینفیلد»، نماینده ی پایدار «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] در «سازمان نامور به ملت ها» گغت که آمریکا [بخوان: «یانکی» ها] و «ناتو» روسیه را نمی ترسانند و این کشور، بیهوده به نیروهای بازدارنده ی خود هشدار می دهد. این نماینده همچنین با فراخوان به آسودگی (اطمینان دادن) گفت که هواپیماهای آمریکایی [بخوان: «یانکی» ها] در آسمان اوکراین کُنشی ندارد.

برگرفته از گزارشی رویهمرفته شلخته در «اسپوتنیک» به تاریخِ هشتم اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس پرتور:

خاله خرسه ی دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها

نمی دانم چرا هرگاه که می خواهند آشوب و جنگ در جایی برافروزند، سیاه پوستان و رنگین پوستان را به میدان می فرستند؟ کاسه هایی داغ تر از آش که اگر به آن ها بگویی، برو کلاه را بیاور، می روند کلاه را با سرِ بریده می آورند. بیگمان حکمتی الهی در کار است که من از آن سر در نمی آورم.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!