«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

زنده و پایدار باد پیوندهای دیرینه ی خلق های اوکراین و روسیه

شادی مردم دو جمهوری «دونتسک» و «لوهانسک» از آیین مند (برسمیت) شناخته شدن جمهوری های خود از سوی روسیه

زنده و پایدار باد پیوندهای دیرینه ی خلق های اوکراین و روسیه!

«یانکی» ها، انگلیسی ها و سایر جک و جانوران وابسته به امپریالیست ها گورتان را از اوکراین گم کنید!

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی «یانکی» ها!

ب. الف. بزرگمهر   سوم اسپند ماه ۱۴۰۰

پرتورها برگرفته از «اسپوتنیک» سوم اسپند ماه ۱۴۰۰
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!