«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۲۷, چهارشنبه

بار خدایا! بادی بهشتی نصیب ما فرمای! ـ بازپخشش

مردی را علت قولنج افتاد. تمام شب از خدای درخواست كه بادی رها كند و چون سحر آمد از خویشتن نومید گشت و دست از زندگی شست؛ پس تشهّد كرد و می گفت:
بار خدایا! بهشت را نصیب من فرمای!

یكی ازحاضران گفت:
ای نادان از سر شب تا به حال تقاضای بادی داشتی، پذیرفته نیامد؛ چگونه تقاضای بهشت كه وسعت آن به اندازه ی آسمان ها و زمین است از تو مستجاب گردد؟

جاودانه عُبید زاکانی

برنام از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/03/blog-post_45.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!