«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۳۰, شنبه

برده های جنسی اسلامی! مبارک باشد انشاء الله! چشم تان روشن! ـ بازپخشش

زنانی با دستان زنجیر شده برای فروش در بازار ـ برده های جنسی اسلامی!

نیازی به صیغه و مُتعه و تشریفات دیگر نیست! بهای شان را بپردازید و جنس خود را ببرید! حلال است؛ حلال! مبارک باشد انشاء الله و چشم تان روشن!

ب. الف. بزرگمهر هفتم بهمن ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_1637.html
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_1637.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!