«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

دروغ نگو ملیجک پفیوز!

یادداشتی فراموش شده از آن چند روز پیش

«... اوکراین کاملاً حق دارد باور کند که تفاهم نامه بوداپست کارساز نیست و تمامی بسته تصمیمات سال ۱۹۹۴ زیر سؤال خواهد رفت.» (از گزارش زیر)

مردک پفیوز کارواژه ی آینده را بکار می گیرد؛ در حالیکه به انگیزش و پشتوانه ی خداوندان «یانکی» و انگلیسی اش، پیش تر آن را زیر پا نهاده است. همین گفته ها بروشنی گویای آن است.

ب. الف. بزرگمهر   سوم اسپند ماه ۱۴۰۰ 

***

رئیس جمهور اوکراین تهدید کرد که در مورد امتناع کشورش از تسلیحات هسته‌ای تجدید نظر خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اظهار داشت که مذاکرات با شرکت‌کنندگان تفاهم نامه بوداپست در خصوص تضمین‌های امنیتی را آغاز خواهد کرد.

زلنسکی در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد: من مشاوره در چارچوب تفاهم نامه بوداپست را آغاز کردم. فراخوان آنها به وزیر امور خارجه سپرده شده است. اگر آنها مجددا حاصل نشوند و یا در نتیجه آنها تضمین‌های امنیتی برای کشور ما وجود نداشته باشد، اوکراین کاملاً حق دارد باور کند که تفاهم نامه بوداپست کارساز نیست و تمامی بسته تصمیمات سال ۱۹۹۴ زیر سؤال خواهد رفت.

لازم به ذکر است که تفاهمنامه بوداپست، یادداشت تضمین‌های امنیتی در ارتباط با الحاق اوکراین به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس پرتور:

«... اوکراین کاملاً حق دارد باور کند که تفاهم نامه بوداپست کارساز نیست و تمامی بسته تصمیمات سال ۱۹۹۴ زیر سؤال خواهد رفت.»

از گفته های تلخک اوکراینی در «همایش امنیتی مونیخ» که نماینده ی خرموش های اسلام پیشه ی ولایت آسمانی ـ ریدمانی نیز در آنجا پایش را برای بهتر نال (نعل) شدن بلند کرده بود.  برگرفته از «اسپوتنیک»   ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

مردک پفیوز کارواژه ی آینده را بکار می گیرد؛ در حالیکه به انگیزش و پشتوانه ی خداوندان «یانکی» و انگلیسی اش، پیش تر آن را زیر پا نهاده است. همین گفته ها بروشنی گویای آن است.

ب. الف. بزرگمهر   سوم اسپند ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!