«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۲۸, پنجشنبه

چنین داوِ تبهکارانه و ریشخندآمیزی پررویی بسیاری می خواهد، مردک مادربخطای پیزُری

پررویی بسیاری می خواهد که همزمان با کشت و کشتار گسترده و به توپ بستن خانه های مردم در خاور اوکراین از آن میان بدست نیروهای فراراست اوکراینی در کالبد نیروهای رزمی آن کشور که از پشتوانه ی نیروهای «یانکی» و انگلیسی نیز برخوردارند با وارونه کردن آنچه در کردار رخ می دهد و تاکنون مرگ هزاران شهروند روسی زبان اوکراین را در پی داشته، زیر چلچراغ های گرانبها بایستی و چنین داوِ تبهکارانه و ریشخندآمیزی از خود در کنی، مردک مادربخطای پیزُری:
«تک‌تک نشانه‌هایی که از آن برخورداریم، گواه آن است که آن‌ها [نیروهای روسی] برای پا نهادن به (ورود) اوکراین و یورش به اوکراین آماده‌اند.»*

گورتان را از اوکراین گم کنید، تبهکاران!

مرگ بر امپریالیسم بسرکردگی «یانکی» ها!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

* از گفته های «پرزیدنت بادبادی» در آن کاخ روسیاه، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیزاز آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!