«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

ببخشید! من اروپای باختری را بجای همه ی اروپا گرفتم. حواس پرتی کوچکی بود

یادآوری بجای پوتین به الاغ شولتز

«ولادیمیر پوتین»، مِهتَرِ جمهور روسیه پس از گفتگو با «اولاف شولتز»، نخست وزیر آلمان، در پاسخ به این پرسش که آیا در اروپا جنگ رخ خواهد داد، گفت:
روسیه جنگ نمی خواهد و از همین رو، پیشنهادهای امنیتی خود را پیش نهاده است (ارائه داده است).

وی افزود:
سرکار (آقای)  نخست وزیر «فدرال» گفت که مردمِ دودمان او بسختی می‌توانند هر گونه جنگی در اروپا را به پندار آورند. این بیگمان در هماوندی با روز و روزگارِ (وضعیت) پیرامونِ اوکراین گفته می شود؛ ولی ما گواه جنگ در اروپا بودیم؛ آیا چنین نیست؟ از سوی گروهبندی («بلوک») «ناتو» در رویارویی با (علیه) یوگسلاوی.

برگرفته از گزارشی شلخته و نارسا در «اسپوتنیک»  ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر) 

زیرنویس پرتور:

ببخشید! من اروپای باختری را بجای همه ی اروپا گرفتم. حواس پرتی کوچکی بود

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!