«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

این شما هستید که باید گورتان را از ایران گم کنید! ـ بازانتشار

زمین لرزه، بی خانمانی، نبود کار و بار، مرگ و میر کودکان و کهنسالان در پی سرماخوردگی و بسیاری دیگر از ناهنجاری هایی که به مردم کردستان گرانبار نموده اید، بس نبود؟! اینک، وزارت بیکاره ای به نام «بهداشت» از گسترش بیماری های واگیردار و بیم برانگیزی چون وبا سخن می گوید؛ تنها سخن می گوید و به آگاهی می رساند؛ همین و بس!

آشکارا به توده های مردم ایران از سیستان و بلوچستان و خراسان گرفته تا کشاورزان اسپهان و جاهای دیگر و از آن میان بویژه کردستان می گویید که جای شان آنجا نیست و باید بجای دیگری که روشن نیست، کجاست یا همانا «ناکجاآباد» بروند! ولی، این شما هستید که باید گورتان را از ایران گم کنید و بروید به آنجا که عرب نِی انداخت! و بی هیچ گمان و گفتگو ، حتا چنانچه کار به جنگ ساز و برگ یافته با جنگ ابزار برسد، خواهید رفت؛ خودِ شما سگ مذهبان، کار را به اینجا رسانده اید و می دانید که خودکرده را چاره نیست.

ب. الف. بزرگمهر   ششم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_45.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!