«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

ما این حرفا حالیمون نیس ... ـ بازانتشار

ما این حرفا حالیمون نیس! لاس بازی که شاخ و دُم نداره: چه کاپیتولاسیون، چه اپیلاسیون!

از زبان برادر غیرتمند دینی:    ب. الف. بزرگمهر   سوم امرداد ماه ۱۳۹۵

درباره ی راستی یا ناراستی گواهی چیزی نمی دانم.  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/07/blog-post_86.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!