«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

هر دو از یک تیره اند ـ بازانتشار

«اسراییل هر دم که بایسته بداند، برای امنیت خود به سوریه یورش می برد.»، وزیر جنگ اسراییل، یکم تیر ماه ۱۳۹۶

این شبکور هم هر دم بایسته و بیش تر، شب ها از غار خود بیرون می پرد و بر گُرده ی هر جک و جانوری که دستش برسد، پریده و خونش را می مکد.

بگمانم هم این شبکور و هم آن وزیر جنگ از یک تیره اند و در کردار، چندان جداگانگی در اینکه کدامیک خونخوارتر از دیگریست، نیست.

ب. الف. بزرگمهر    یکم تیر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_52.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!