«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۸, شنبه

باز هم بگویید: شمارگان ۱۳ بَداَختر است! ـ بازپخشش

به آرامگاه امام سیزدهم خوش آمدید! به برکت این امام نوپدید، در این چهل سال و اندی بحمدلله آنچنان پول و مال و منال فراوانی بدست آورده ایم که سر از پا نمی شناسیم. همه ی آن ۱۲ امام به یکسو، این امام در سوی دیگر. اختر بخت ما که نزدیک به ۱۴۰۰ سال کورسو می زد با آمدن همین امام درخشیدن گرفت. برای همین، سرپرستی آن را نیز به نوه ی دُردانه ی وی: حضرت علّامه قوچعلی، حَفَظ الله، دامَش برکاته، سپرده ایم. بزودی نیز چندین هزار از نشانه های گرانقدر باستانی ایران را به اینجا جابجا می کنیم تا انشاء الله پربارتر شده، بازدیدکنندگان هرچه بیش تری از سرتاسر ایران و جهان بسوی خود بکشد. باز هم بگویید: شمارگان ۱۳ بَداَختر است!*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ امرداد ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/08/blog-post_50.html

* عدد ۱۳ نحس است!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!