«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۷, دوشنبه

ما با جان و دل آنچه بایسته است را انجام خواهیم داد ـ بازانتشار

ما با جان و دل آنچه بایسته است را انجام خواهیم داد؛ گرچه در برابر شاخه ی زیتون شما جز چند ترکه ای نازک از درخت انارهای خودتان، چیزی برای پیشکش نداریم! مگر نمی خواستید به اسلام ناب بازگردید و تربیت و آداب و رسوم گذشته را زنده کنید؟ مگر مردم ایران را به همین بهانه به تازیانه نمی بندید؟ خوب! ما به شما کمک می کنیم تا گامی دیگر به گذشته بردارید و چه بهتر که با خودتان کار را آغاز کنیم! کارِ دشواری نیست و نیازی هم به بستن دست و پای تان با چوب و فلک و اینا نیست. کاری داوجویانه (داوطلبانه) است. درست مانند آن آقا که گفته بود «بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد ... آمدند؛ صف کشیدند ...»، شما هم داوجویانه می آیید و ترکه ی خیس شده ی انار میل می کنید! پا یا دست تان نیز برای ما یکیست و گزینش آن را به خودتان وامی نهیم؛ نه دروغ و نیرنگی در کار خواهد بود؛ نه خودکامگی. همه چیز بر بنیاد دمکراسی که ما به آن باوری ژرف داریم، پیش خواهد رفت. من گفته بودم که خودتان، دیر یا زود، دست از پا درازتر می آیید و در این سو نیز هیچکس نمی تواند بهانه بگیرد که چرا با ترکه های درخت انار از شما پذیرایی کرده ایم. پاسخ آن ساده است: خودشان سر و زبان دارند و بدون اینکه فشار و زوری در کار باشد، خواسته اند تا ترکه ی خیس شده ی انار بخورند؛ حتا گزینش دست یا پای شان و یا هر دو که برای ما یکیست را به رای خودشان نهاده ایم: کاری سر تا پا دمکراتیک! خواهید دید که آنچه بایسته است را به انجام خواهیم رساند و به شما در راهی که در پیش گرفته اید، کمک های شایانی خواهیم نمود. *

از زبان لات بی سر و پای «یانکی»:  ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_23.html

* لات بی سر و پای «یانکی»، همان آن با خود می اندیشد: کاش می شد خودم چند ترکه ای به دست یا پا یا از آن نابدترِ آن آخوندِ چُسی می نواختم تا دلم خنک شود! افسوس که جایگاه ریاست جمهوری دست آدم را می بندد ... 

***

 «وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف، امروز به من گفت که رییس‌جمهوری [حسن] روحانی مایل است این هفته در نیویورک با رییس‌جمهوری [دونالد] ترامپ دیدار کند 'بشرطی که رییس‌جمهوری ترامپ آماده‌ باشد آنچه ضروری‌ست را انجام دهد'، [و] در قبال برداشتن تحریم‌ها 'نظارت دائمی بر تاسیسات اتمی ایران' [انجام گیرد].» از «توئیت» گزارشگر «سی اَن آن»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» یکم مهر ماه ۱۳۹۸

«شاخه زیتون همواره روی میز وجود داشت؛ ولی ما یک بار دیگر آن‌ را نشان می‌دهیم.»، «توئیت» دیگری از همان گزارشگر در همان روز از زبانِ خبرچین شماره یک «یانکی» ها در ایران: «سیّد از خر جَسته» (همانجا)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!