«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۸, سه‌شنبه

شما هنوز به همان قد و قواره ی چند سال پیش هستید ... ـ بازانتشار

شما هنوز به همان قد و قواره ی چند سال پیش هستید! می پنداشتم در این چند سال که من رییس جمهور شده ام، شما هم کمی قد کشیده و کمرتان راست شده باشد ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_3.html

زیرنویس تصویر:

دیدار لات بی سر و پای «یانکی» با شهبانوی تبهکار انگلیسی در کاخ باکنیگهام، لندن، ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!