«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۱۵, چهارشنبه

ما هر دو تاریخساز هستیم ... ـ بازانتشار

ـ ما هر دو تاریخساز* هستیم ...

ـ بله! ولی نه بدون آمریکا ...

ب. الف. بزرگمهر    نهم آذر ماه ۱۳۹۵


* برای این آخوند پفیوز امنیتی و در اینجا باید افزود: «گوساله»، تاریخسازی چیزی بسانِ بساز بفروشی است!

«همفکری و همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم از جمله در سوریه و اثرات تاریخ‌ساز این همکاری‌ها در تقویت ثبات منطقه، ادامه می یابد.»

گفته های آخوند پفیوز امنیتی در گفتگوی تلفنی با «مِستر مافیوز» روسی، «خبرگزاری مهر» (برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری) ، نهم آذر ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!