«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۲, چهارشنبه

در همین مجلس توی سر سگ بزنی، چندتابعیتی می ریند ـ بازپخشش

آقا! این چه فرمایشی است؟! دوتابعیتی که سهل است؛ در همین مجلس توی سر سگ بزنی، چندتابعیتی می ریند؛ دولت که جای خود دارد! تازه خودشان هم که نباشند، آقازاده های شان که هستند؛ شمارشان را چند سال پیش، پنج شش هزار تن برآورد کرده بودند که بگمانم چندان باریک نیست و باید چندین برابر بیش تر باشند و همگی با پول ها و سرمایه های کلان در «ینگه دنیا» خوش می گذرانند. همه ی این ها را هم که عیال رهبری نزاییده که بتوانند بگردن مقامِ مُعَظَّم بیندازند. خنده دار نیست که آن آقا گفته است:
«اعضای دولت ما پاک هستند و ما هیچ دو تابعیتی در دولت نداریم* ...»؟! اینکه کدامیک از اندام های بدن شان و تا چه اندازه پاک است را ما که آگاه نیستیم و تنها خدا گواه است؛ ولی شما خودت بهتر از من می دانی که یکی از نشانه های مؤمن،خوف از آخرت و عاقبت اندیشی است. خوب! خودت را بگذار جای آنها! مگر برای روز رستاخیز، نمی بایستی جایی امن و امان برای خود دست و پا می کردند؟!

ب. الف. بزرگمهر   دوم اَمرداد ماه ۱۳۹۸


* برگرفته از گزارش «نمی‌دانیم خود کسانی‌که لیست دوتابعیتی‌ها را منتشر کرده‌اند از کجا آمده‌اند»، «ایسنا»  دوم اَمرداد ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!