«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۸, جمعه

... انگار نمی فهمند ما الاغیم و نیاز به عرعر داریم! ـ بازپخشش

سلام علیکم و رحمت الله! وللهِ ما را بدجوری در تنگنا گذاشته اند. تا می آییم دهان مان را باز کنیم و عرعری راه بیندازیم، حلقه را تنگ تر می کنند؛ انگار نمی فهمند ما الاغیم و نیاز به عرعر داریم!

از زبان آن الاغ اعظم:    ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/01/blog-post_19.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!