«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

چرا باید با خواست خداوند مُتَّعال دربیفتم؟!

گفتگوی یواشکی یکی از آن چهار سناتورِ بگمان نیرومند از نیمچه حزب نامور به «دمکرات» در کنار دیوارهایی پر از موش های گوش خوابانده با رییس «دیوان عالی یانکی ها» پس از پایان نخستین پرده ی نمایش۱ در آن مجلس:
آماج سخن جنابعالی از اینکه «... پس خدا یار شما باشد»، این نبود که یار و یاور ترامپ باشیم؟ شما و همگی ما خوب می دانیم که خدا یار و یاور همه ی سرمایه داران جهان است؛ همچنانکه در گذشته یار و یاور همه ی خاوندان و بزرگ زمینداران و پیش از آن، برده داران بود؛ ولی اگر به زندگی ترامپ نگاهی گذرا هم بیفکنید، می بینید که خدا نه تنها چون سایر سرمایه داران، یار و یاور او در همه ی دوران های زندگی اش بوده که وی را بسی بیش از سایرین دوست دارد؛ وگرنه، چگونه شدنی بود که این لات بی سر و پای جنده باز که سخن گفتن نیز بدرستی نمی داند از هر سویه که بنگری، کامیاب تر از دیگران از کار در آید و از همه خنده دارتر، رییس جمهوری کشورمان نیز شود؟! به باور من، خدا برای وی هوده ای بس بیش تر از همه ی آدم های روی زمین بدیده گرفته و وی را این بار نیز زمین نخواهد زد؛ خوب! شما را نمی دانم؛ ولی من چون یک ترسایِ۲ سخت باورمند به عیسا که خودِ خداست، چرا باید با خواست خداوند مُتَّعال دربیفتم؟!۳

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ ـ با آغاز روند بازخواست لات بی همه چیز «یانکی»: «دونالد ترامپ»، در روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه گذشته، سناتورهای «یانکی»، در مجلسِ سنای «یانکی» ها سوگند یاد کردند. در این نمایش، «جان رابرتز»، رییس «دیوان عالی یانکی ها» همراه چهار سناتور، دو «جمهوریخواه» و دو «دمکرات» به مجلس «سنا» درآمدند؛ سپس، هموندان «سنا»ا در برابر «جان رابرتز» سوگند یاد کردند تا در انجام دادگری در جایگاهِ «هیات منصفه»، هوای کسی را نداشته باشند. «جان رابرتز» رو به سناتورها گفت:
«آیا رسمَن سوگند یاد می‌کنید تا در همه ی آنچه با بازخواست دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحد که از هم اکنون به جریان می افتد، هماوند است، انجام دهنده بیطرفِ دادگری بر بنیاد ՛قانون اساسی՝ باشید؟ پس خدا یار شما باشد.»

همه سناتورها در پاسخ گفتند: «بله»؛ سپس همه ی هموندان «سنا» دفترِ هماوند با بازخواست رییس جمهوری را دستینه کردند.

بنیاد داده ها، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر است.

۲ ـ در ایران باستان به همه ی پیروِان آن پیامبر ساخته و پرداخته شده در دوره ای کوتاه از تاریخ به نام ِ«عیسا مسیح»، ترسا می گفتند. واژه هایی چون «مسیحی»، «عیسوی» و مانند آن، سده ها پس از آن کاربرد یافت.

۳ ـ ناگفته نگذارم که آن سناتور، چشمی هم به گرفتن یک شیتیلی چاق و چله از لات بی همه چیزِ «یانکی» دارد.

زیرنویس تصویر:
ـ آیا رسمَن سوگند یاد می‌کنی تا در همه ی آنچه با بازخواست دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحد که از هم اکنون به جریان می افتد، هماوند است، انجام دهنده بیطرفِ دادگری بر بنیاد ՛قانون اساسی՝ باشی؟ پس خدا یار شما باشد.

ـ بله! سوگند یاد می کنم؛ ولی من چون یک ترسایِ سخت باورمند به عیسا که خودِ خداست، چرا باید با خواست خداوند مُتَّعال دربیفتم؟!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!