«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

این هم سنگر من، لای پایِ ننه ام! ـ بازانتشار

این هم سنگر من، لای پایِ ننه ام! از همینجا برای گرفتن سهم خود از پا نخواهم نشست؛ هنوز آن اندازه بزرگ نشده ام که آن را بگیرم و بدوش بکشم. ننه ام سهم مرا هم می گیرد و بدوش می کشد

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/01/blog-post_35.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!