«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

واکنش ایران به کشته شدنِ آن «شهید کیر خر»، نمایش بود

گفته های زیر از رییس پیشین «سازمان اطلاعات عربستان زیر جکمه ی خاندان پلید سعودی» را دانسته یادآور می شوم تا اندازه ی دروغگویی و بزرگنمایی «کیر خر نظامِ» سگ مذهب و همراه با آن، مشتی از مزدوران و جیره خوارانِ «دو سر گُه» از آن میان، زیر پوستین «چپ» که همین پدرسوختگی را پی گرفتند و دُم خروسِ مزدوری خود را آشکارتر از پیش نشان دادند، بهتر نمایان شود:
«واکنش ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] به کشته شدن قاسم سلیمانی، نمایش بود. آن‌ها داویدند که واکنشی درخور نشان داده اند؛ ولی آنچه جهان از تصویر موشک‌ها دید، نشان می‌دهد که برخی درون ایران فروافتادند؛ برخی دیگر در بیابان‌های عراق؛ و شماری نیز به پایگاه های نیروهای آمریکایی [بخوان: «یانکی»!] رسید ... ایرانی‌ها [بخوان: خرموش اسلام پیشه!] پیش از آن، دولت عراق را در جریان آماج شان برای یورش قرار داده بودند [تا] ... به [گوش] آمریکایی‌ها برسد. این چیزی است که روی داد؛ بگونه‌ای که هیچ آمریکایی کشته نشد ... این یک نمایش بود.»*

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

* از گفته های «ترکی فیصل»، رییس پیشین «سازمان اطلاعات عربستان زیر جکمه ی خاندان پلید سعودی» در گفتگو با یکی از روزنامه های عرب زبان، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛  افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!