«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۹, یکشنبه

مگر از دست نوکری خانه زاد جز فرمانبرداری از خداوند خود، کاری دیگر برمی آید؟

ما هنوز زنده و روبراهیم. پارسال پس از جان کندن و من بمیرم، تو بمیری با هر دو گروه مزدور خداوند خودمان که می خواهم سر به تن هیچکدام شان نباشد، سرانجام توانستیم زمینه ای برای آشتی میان نمایندگان «کلاغ کون دریده» ی دولت پوشالی افغانستان با آدمکشان «طالبان» فراهم کنیم؛ ولی جناب آقای دونالد ترامپ، هر چه رشته بودیم، پنبه کرد و خودمان را هم در چشم جهانیان سنگ روی یخ! اینک دوباره از ما خواسته اند، تنور گفتگو میان این مزدورانِ یکی از دیگری دزدتر و بی پدر مادرتر را گرم کنیم؛* دل مان چندان گرم نیست؛ ولی چه کنیم؟ مگر از دست نوکری خانه زاد، جز انجام بی چون و جرای فرمان خداوند خود، کاری دیگر برمی آید؟ شما هم همراه ما به درگاه خدا یا الله یا هر کون نشور دیگری که آن بالا نشسته، دست به نیایش بردارید تا این کار سر بگیرد؛ مردم افغانستان کم تر کشته شوند و خداوندمان نیز آسوده تر حساب خرموش های اسلام پیشه ی ایران را کف دست شان بگذارد؛ در یک برآورد دربرگیرنده، هستی آن ها دیگر چون گذشته سودمند نیست و هر روز که می گذرد، بیش تر سرشان به تن شان سنگینی می کند و بیم برانگیزتر می شوند؛ نه آنکه بخواهند به عربستان و شیخک های شاخاب پارس موشک بپرانند و آزاری برسانند؛ کون انجام آن را ندارند و نمایش موشکی ریشخندآمیزشان که از ترس و دستپاچگی یا هر شوند دیگری، هواپیمای مسافربری را نشانه گرفتند، این را بروشنی نشان داد. ترس مان بیش تر از این است که از بیچارگی، مردم ایران، کردها، بلوچ ها و خلق های دیگر را به موشک ببندند. این فرومایگی را نیز پیش تر نشان داده بودند.

از زبان قره نوکر خانه زاد «یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸  

* «یک نماینده ی ՛طالبان՝ گفت که دیدار میان نمایندگان این گروهبندی و «زلفی خلیلزاد»، نماینده «یانکی» ها در شیخک نشین غَتَر (قطر) برگزار شده است. سهیل شاهین، سخنگوی این گروهبندی، آدینه ی گذشته در «توییتر» نوشت:
«دو گروه مذاکره کننده، دیروز و امروز، مذاکرات سازنده‌ای داشتند. گفتگوها چندین روز ادامه خواهد یافت و ما در مقاطع مختلف اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.» برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!