«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۳, دوشنبه

مردم از نداشته هاشون مایه می گذارند

صحنه های پرشکوه همیاری مردم سیل ز‌ده، دشتیاری سيستان و بلوچستان

مردم عزیزمان در هیچ شرایطی، مشکلات و مصائب عزیزان مصیبت زده را فراموش نمی کنند. مردم در سوک ۱۷۶عزیز جانباخته، دست  به اعتراض زده اند؛ اما فراموش نکردند که سیل زدگانِ سیستان و بلوچستان هم در تنگنا هستند و به کمک ‌مردم نیاز دارند. صحنه ی زیبایی است؛ مردم از نداشته هاشون مایه می گذارند.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها؛ دانسته از پارسی نویسی متن خودداری ورزیدم. برنام را از متن نوشته برگرفته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: مردم از نداشته هاشون مایه می گذارند


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!