«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۱, سه‌شنبه

پس از این بر هنرِ «فَجر» و زَرَش باید رید ...

پس از این بر "هنرِ" «فَجر» و زَرَش باید رید
به چنین جشن و دبیر و داورش باید رید*

ب. الف. بزرگمهر   یکم بهمن ماه ۱۳۹۸

* با دستبرد در دو لنگه ی نخستِ سروده ی «چه معامله باید کرد؟!» از زنده یاد میرزاده عشقی

هر چه می کوشیم کون مان را با شاخ گاو در نیندازیم و کار و بارمان را پیش ببریم، مگر می شود؟! گاوهای جهان سیاست در این بوم و بر، مگر می گذارند، یک لقمه نانِ کمی چرب تر از گلوی مان پایین برود؟ هرچه می گوییم، ما با سیاست سر و کار نداریم، سیاست با ما کار دارد ...

از زبان "هنرمندانی" با فرجادهایی خفته که در برابر تبهکاری هایی بسیار بزرگ تر از فروافکندن هواپیمای اُکرایینی از آن میان، ددمنشانه ترین کشتار تاریخی بسیاری از زندانیان سیاسی و شمار باز هم بیش تری نوجوانان و جوانان در سال ۱۳۶۷، خم به ابرو نیاوردند و تن به همکاری با چنین "رژیم" پلیدی دادند. من هیچکدام از آن ها و نیز دیگرانی با این پندار که «ما را با سیاست کاری نیست»، نخست، سرِ خود و سپس سر دیگران را شیره می مالند، هنرمندی راستین بشمار نمی آورم. از دید من، هنرمند راستین نمی تواند خود را از چالش های اقتصادی ـ اجتماعی توده های مردم که خواه ناخواه با سیاست سر و کار می یابند به هر بهانه ای، دور نگهدارد. افزون بر آنکه هنری که در راستای بهره وریِ بهره کشان سمت و سو یافته باشد، نه تنها هنر به آرش راستین آن نیست که خواه ناخواه برای فریب توده ها بکار گرفته می شود؛ به این ترتیب، برافروختگی «استاد کُ.خل عباسی» در گزارش برگرفته ی زیر، هم تا اندازه ای دریافتنی است و هم هسته ی کوچکی از واقعیت های ناگوار جهان ما را دربر دارد.

ب. الف. بزرگمهر   یکم بهمن ماه ۱۳۹۸

***

در پیِ واکنش‌های ترساننده در هماوندی با ناروا دانستن جشنواره‌های نامور به «فَجر» از سوی برخی هنرمندان، حسن عباسی از فرماندهان پیشین «سپاه» با تاخت و تاز به مسعود کیمیایی، گفت:
«ما به امثال تو در این مملکت، شرایط را دادیم که توانستی جلو بیایی ... نظام تا الان هم گذاشته فیلم بسازی و در آن جشنواره‌ای که من رییس تیم داوری جشنواره فجر بودم، فیلم جنابعالی را آوردم بالا.»

مسعود کیمیایی در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی «سپاه»، روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، با انتشار ویدئویی گفته بود:
«مردم روزگار سختی را می‌گذرانند. روزی نیست که خبرهای بد نشنویم. دلم نمی‌خواهد فیلمم در جشنواره نشان داده بشود.»

برگرفته از «کُردانه»  یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ بخش هایی از آن را نیز پیراسته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!