«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۶, پنجشنبه

ما هنرمندی می خواهیم که آب به آسیاب ما بریزد

نوشته بودم که «همراه خیزِ جنبش مردمی بالا پایین رفتن، هنر نیست و اگر مَنِشی درخور هنرمندی راستین داشته باشند، همواره و بگونه ای پایدار در سوی توده های رنج و کار می ایستند؛ زیرا به گواهی تاریخ، هنری که در راستای بهره وری های توده های مردم نباشد، پوچ و میراست.»* این هم گواهی اش از زبان خرموشی اسلام پیشه که می گوید، ما هنرمندی می خواهیم که آب به آسیاب ما بریزد:
«در هفته آینده طرحی را به مجلس می‌بریم که در آن طرح برای هنرمندانی که قرار است با مردم [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] نباشند و از فعالیت‌های هنری انصراف می‌دهند، محرومیت از فعالیت‌های هنری در جمهوری اسلامی ایجاد شود. اینگونه نیست که این هنرمندان در برهه‌هایی در کنار مردم باشند و بنا به شرایط تغییر موضع دهند؛ اگر قرار است نباشند، همان بهتر که هیچوقت نباشند.»**

ب. الف. بزرگمهر  ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸

* برگرفته از یادداشت «همراه خیزِ جنبش مردمی بالا پایین رفتن، هنر نیست  ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸


** از گفته های نصرالله پژمانفر، سخنگوی «کمیسیون [جان ننه شان:] فرهنگیِ مجلس شورای فرمایشی» در گفتگویی رسانه ای، «خبرگزاری فارس»  ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸  افزوده های درون [ ] همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!