«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه

درست به همان شَوَند، باید بازخواست شود

اینک که با گواهی های بسنده روشن شده، لات بی همه چیز «یانکی» براستی پای خود را از گلیم گماشتگی اش فراتر نهاده و درخواستی نابجا از تَلخَک به ریاست جمهوری دست یافته در اوکرایین نموده، وکیل های وی در جریان بازخواست وی که بیش تر سویه ای نمایشی دارد، ساز دیگری می نوازند. گفته های یکی از آن ها از برخی سویه ها شایان درنگ و برای ما ایرانیان بویژه گوش آشناست. گزیده ای از آن را در زیر می آورم:
«هر سیاستمداری بهره وری های خود را با بهره وری های گروهی یکسان می‌پندارد و بنابراین ՛چنین چیزی بازخواست شدنی نیست.՝»* و در پاسخ به پرسش یکی از جان ننه شان: «سناتور»ها که: «آیا بده‌ بستانی در چالش کمک‌های نظامی به اوکرایین و همیاری ‌های سیاسی رخ داده است؟» می گوید:
«این چالش در بنیاد خود، برجستگی چندانی ندارد؛ زیرا بسیاری از سیاستمداران بهره وری خود برای برگزیده شدن دوباره را با بهره وری های گروهی یکسان می‌پندارند ... به همین شَوَند است که کوشش برای روانکاوی یک رییس‌جمهوری، کار بسیار بیم برانگیزی ا‌ست.»*

«آدَم شیاف» که گروه دادستان‌ها را رهبری می‌کند با نشان دادن شگفتی خود از گفته های آن وکیل، برای آنکه همه ی آنچه وی رشته است را پنبه کند، می گوید:
«نیازی نیست که آدم، اندیشه خوانی بداند تا دریابد کدام درست است. می‌توانید از ՛جان بولتون՝ (خروس لاری برکنار شده ی «یانکی» ها) بپرسید.»* و من با خود می اندیشم:
... به چنین کاری نیز نیاز نیست که از بی پدر مادر دورویی پرسیده شود که سخنش، آنگاه که هنوز برکنار نشده بود، ارزش شنیدن و گواه گرفتن داشت؛ نه هم اکنون که می توان همه سویه به هر گفته ای از وی بدگمان بود. درست به همان شوندی که وکیل مزدور آورده، باید بازخواست شود؛ وگرنه، هر یغنعلی بقّال نادانی که در جایی به رهبری ولایت، سازمانی اقتصادی یا گروهبندی سیاسی برگزیده یا گماشته شده نیز می تواند خواست ها و بهره وری های خود را بهره وری و خواست گروهی جا بزند و با فراری دادن کسانی که از کارها بهتر سررشته دارند، سازماندهنده تر و کارآمدترند و چیدن مُشتی دورقابچین بله قربانگو در پیرامون خود، بزرگ ترین بلاها را پدید آورد؛ گاهی آفتابی و گاه مهتابی شده و بیش تر به سایه بخزد و با پررویی هرچه بیش تر، همه ی گند و گه کاری های پدید آمده را نیز بگردن ای و آن بیفکند. پدیده ای تاریخی، نه تنها گوش آشنا که چشم آشنا برای ما ایرانیان!

ب. الف. بزرگمهر   دهم بهمن ماه ۱۳۹۸

* گفته های «آلن درشوویتز»، استاد بازنشسته ی حقوق و یکی از هموندان گروه وکیل های لات بی همه چیز «یانکی» و «آدَم شیاف» در نخستین روز بازخواست لات بی همه چیز «یانکی»، برگرفته از گزارشی شلخته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس تصویر:
ما دُم این خرموش بزرگ را گرفته ایم؛ گرچه، بیش از این راه بجایی نمی بریم و روند بازخواست، خواه ناخواه، سویه ای نمایشی و سرگرم کننده برای میلیون ها آمریکایی بخود خواهد گرفت که به نوبه ی خود، دستاورد بدی نیست.

از زبان این زنک پرچانه:  ب. الف. بزرگمهر  دهم بهمن ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!