«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۲, پنجشنبه

تنها کسانی که ریگی به کفش دارند به گفتگوها و زد و بندهای پشت پرده تن می دهند

بانو ماریا زاخارووا! تنها کسانی که ریگی به کفش دارند و نمی خواهند با توده های مردم خود روراست باشند به گفتگوها و زد و بندهای پشت پرده تن می دهند. افزون بر آنکه هر اندازه پوتین یا لاوروف یا کسانی دیگر در دم و دستگاه دیوانسالاری روسیه برای ندانمکاری های گذشته ی خود که شمارشان یکی دو تا نیست بهانه بتراشند، هستینگی رویدادها نشان از فریب خوردن های پی در پی شما دارد. هوای کار را داشته باشید که دیگر بار گول «یانکی» ها و شغال های ریز و درشت اروپای باختری و آن ترک تبهکار دورو را نخورید. آن ها در برابر پیروزی های نیروهای روسیه در آن کشور سرهم بندی شده با نام ناشایستِ «اوکراین» ناگزیر پایی به واپس برداشته اند که با اندک دگرگونی می تواند هر آن با دو گام به جلو بازپس گرفته شود. آماج این واپس نشینی، چنانکه پیش از این نیز در یکی دو یادداشتم به آن آشاره نموده بودم، «سر پا نگاه داشتن رژیم پوشالی و تا مغز استخوان وابسته ی آنچه از کشور ساختگی اوکراین بر جای مانده و آمادگی بایسته برای چنگ اندازی سرراست تر و ساخت تخته پرشی نیکو برای آماج های تبهکارانه ی «یانکی» ها، انگلیس و روبهکان و شغال های ریز و درشتِ زنجیر شده ی اروپایی در سرزمینی که از آنِ شان نیست ... روسیه نباید کم ترین درنگی برای پیشروی هرچه سامان یافته تر و آماجمندانه تر بسوی «کی یف» تا مرزهای آن بویزه با لهستان و رومانی بر خود روا دارد؛ بگونه ای که کوچک ترین جای پایی برای کشورهای امپریالیستی نمانَد. شوربختانه، چاره ی دیگری در کار نیست و جایی برای درنگِ بیش تر نیز نیست.»* 

«همه ی کارهای در دست انجام «ناتو» برهبری «یانکی» ها پیرامون روسیه زمینه چینی برای کوبش سهمناک نخش پرداز آینده است. یکی از نخستین گام های راهبردی (تاکتیکی) شان نیز دستیابی به کریمه است که ناساز با آنچه کارشناسی نادان در یکی از رسانه های سردرگم روسی .. نوشته بود به هیچ روی نخشی نمادین ندارد.»**

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۴۰۲

* برگرفته از یادداشتِ «نه جانِ برادر! آماج سومی نیز در کار است»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2023/06/blog-post_9.html

** برگرفته از یادداشتِ «آن آمادگی را باید با گوشمالی کوچکی به برادران شیر به شیر ꞌانگلوساکسونꞌ نشان داد»  ب. الف. بزرگمهر   نهم امرداد ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2023/07/blog-post_31.html 

***

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سیگنال هایی از ایالات متحده آمریکا برای انجام گفتگوی "پشت صحنه" با روسیه در جریان رویدادهای اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سان فرانسیسکو دریافت شده است.

به گزارش اسپوتنیک، این مطلب را ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد.

خانم زاخارووا در یک کنفرانس خبری گفت:
«امسال با وجود اینکه تعداد و چگونگی موانعی آمریکایی‌ها که بر سر راه ما گذاشتند، سرعت کارمان در جریان نظارت های آمریکا در اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه را کم نکردیم: اینها موانعی برای جلوگیری مشارکت کامل ما در زمینه صدور روادید و موانع سازمانی بودند که در هیچ زمینه ای جلوی ما را نگرفتند. در چنین شرایطی حتی از ایالات متحده، دریافت سیگنال هایی در مورد آمادگی آنها برای انجام یک گفتگوی مصلحت گرایانه و غیررسمی با ما، هرچند در پشت صحنه، شروع شد.»

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش این گزیده گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!