«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۳۰, سه‌شنبه

تو بگمانم از آن توله سگ ها دلاورتری ...

سگ های کوچولو را دیده ای که وختی با سگی گنده برخورد می کنند، چگونه واغ واغ شان آنچنان بلند می شود که یک آن با خود می اندیشی چه توله سگ دلاوری؟ ولی تو بگمانم از آن ها دلاورتری که با خرس غول پیکر روسی که ما از درافتادن با آن خودداری می ورزیم، درافتاده و به پر و پایش پیچیده ای؛ آفرین بر تو! کار را همچنان پی بگیر و هرگاه پنجه ای گران و منگ کننده خوردی و دیدی که دیگر توان نداری، بیا لای پای خودمان.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

دیدار «بچه پرروی یهودی» با «قره نوکر یانکی» ها در جایگاه «وزیر جنگ» ـ «کی یف» ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ 

***

 در همایشی رسانه ای از مِهتر «پنتاگون» پرسیده شد، آیا جنگنده‌های «اف ـ ۱۶» که اوکراین با شیفتگی چشم براه دریافت آن هاست، نشانه ای چشمگیر در درگیری بر جای خواهد نهاد؟

«لوید آستین» پاسخ داد:
«شما بارها از ما شنیده‌اید که ‌گفته ایم هیچ گلوله ای سیمین (برابر «جادویی» یا «افسونگرانه» در پارسی) در چنین درگیری از هستی برخوردار نیست؛ چه «اف ـ ۱۶» باشد، چه «هیمارس» (سامانه ی موشکی پویا)، چه هر چیز دیگری. این راهی است که شما از توانایی ها، همپیوندی ها و همگامی های شان برای آفرینش نشانه گذاری سزاوار در میدان جنگ از آن سود می برید.

برگردانی ویرایش و فشرده نویسی شده از یادداشتی برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!