«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۲۸, یکشنبه

یا زنگی زنگی یا روسی روسی!

آفرین پسر! به این می گویند یک ترسایی خوب ارتدکس! ما ملت چلیپا بر دوشیم و همان راهی را می رویم که عیسا با هزار رنج و آزار تا پای چلیپا رفت تا سرانجام به پدر آسمانی اش بپیوندد؛ امیدوارم ترا با دستان خودم کفن کنم و بخاک بسپارم. این کشور پهناور نه به سوسیالیسم و دمکراسی توده ای نیاز دارد؛ نه به دمکراسی های ترسایی کاتولیک و از آن بدتر: پروتستان. ما نیازمند تزاریم تا به این بلبشو و سردرگمی در گزینش راه پایان دهیم: یا زنگی زنگی یا روسی روسی!* (بجای رومی رومی)  

از زبان آن پدرسالار کلاهخود بر سرِ نادان:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین گفت که بی دلیل نیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می گوید که غرب ممکن است به دلیل بی فایده بودن تحریم ها علیه فدراسیون روسیه دست به خرابکاری بزند. وی افزود: از آنجایی که فشار از غرب ادامه خواهد داشت، روسیه باید تمرکز حداکثری خود را حفظ کند، آنها از هیچ چیزی فروگذاری نمی کنند.

سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد: آنها توانایی های زیادی دارند؛ وقیح ها، منظورم غربی ها است، از هیچ چیز فروگذاری نمی کنند. بنابراین، ما باید تا جایی که ممکن است متمرکز باشیم. این حقیقت که جستجو برای گزینه های مختلف برای فشار بر کشور ما ادامه خواهد داشت، این امر بدیهی است، این یک واقعیت است. وی افزود: کشورهای غربی از این واقعیت عذاب می‌کشند که تحریم‌ها آنطور که باید به روسیه ضربه نمی‌زند، علاوه بر این، فدراسیون روسیه موفق شد از آنها منتفع شود.

پسکوف گفت: ما می بینیم که غربی ها واقعاً رنج می برند، عذاب می کشند، چون می بینند که تحریم ها آن طور که باید ضربه نمی زند. علاوه بر این، مثل همیشه، ما روس‌ها موفق شدیم این کار را انجام دهیم تا از تحریم‌ها منتفع شویم. تا بلا نازل نشود، انسان صلیب نمی کشد و کاری انجام نمی دهد. آنگاه که بلا بر سر ما نازل شد، صلیب کشیدیم و شروع به کار کردیم. ما به صلیب کشیدن ادامه خواهیم داد.

پیشتر، پوتین در این نشست، خرابکاری غرب را به دلیل بی فایده بودن تحریم ها علیه روسیه ممکن دانست. رئیس دولت روسیه خواستار محاسبه پیشاپیش این خطرات و پاسخگویی پیشگیرانه به آنها شد. در عین حال، روسیه باید برای افزایش فشار تحریم ها آماده باشد.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  با بخش بزرگی از سخنان پسکوف نیز همداستانم و از اینکه سرانجام به چنین دریافتی در برخورد با کشورهای امپریالیستی رسیده اند، خرسندم؛ گرچه، بگمانم تا شناخت راستین و ژرف سازند سرمایه داری امپریالیستی، بنا بر سرشت طبقاتی شان که هر بار به بازی های زد و بند با «یانکی» ها و شغال های دنباله روی شان کشانده می شوند، هنوز راه بسیاری بر جای مانده تا بپیمایند. بخشی از سخنانش که برجسته نمایش داده ام را نیز چنین می انگارم که اشاره به زبانزدی روسی برای دست روی دست نگذاشتن و پیگیر بودن است. آنچه در بالا آورده ام، بیش تر «پدر کیری» نادان و لایه های هازمانی پیرو چنین نادان هایی را نشانه گرفته که بهنگام خود می توانند بسیار زیانبار باشند: «پاشنه ی آشیل» روسیه و هر کشور دیگری که بر چنین ساختارهای کهنه و فرسوده ای ستون بر پا کنند.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!