«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۶, دوشنبه

مشتی نمونه ی خروار از روز و روزگار توده های مردم ایرانِ در بند رژیم ناکسان و نابکاران

به اطلاع افکار عمومی در داخل و سراسر دنیا می رسانم، من جوانمیر مرادی فعال کارگری اهل و ساکن کرمانشاه که طی سالیان گذشته به خاطر فعالیتهای کارگری و دفاع از حقوق کودکان بارها مورد تعقیب بوده و بازداشت شده ام، همچنان تحت فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستم.

روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲، دو روز قبل از سالروز قتل مهسا امینی با یک شماره به نام شماره شخصی و بدون مشخص بودن ارقام آن چند بار به گوشی من زنگ زدند و من چون می دانستم از طرف مأموران امنیتی است، پاسخ ندادم.

از ابتدای آبان ۱۴۰۲ چندین بار مأموران امنیتی به درب منزل آمده و اقدام به زدن زنگ خانه کرده اند. بارها با یک شماره ثابت زنگ زده اند و باز هم پاسخ نداده ام.

مأموران اطلاعاتی مدام در اطراف خانه ما در حال پرسه زدن هستند و مدام اعضاء خانواده ام را تعقیب می کنند و باعث ایجاد فضای ترس و وحشت برایشان شده اند.

من مؤکداً اعلام می کنم که هر گونه اتفاقی برای هر یک از اعضای خانواده ام بیافتد، دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی مسوول خواهند بود.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی باید بدانند بعد از ۴۴ سال سرکوب، شکنجه و اعدام و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه نتوانسته اند مردمی که از هر نظر تحت فشار و تبعیض و فقر و بیکاری و نبود آزادی بوده اند را به سکوت بکشانند.

حالا که جامعه در یک موقعیت انفجاری و بنیان کن قرار دارد، به طریق اولی ایجاد فشار و تهدید، بازداشت و اعمال شکنجه های جسمی و روحی و روانی بر فعالین و تهدید و تعقیب و ایجاد ترس و اضطراب برای اعضای خانواده هایشان هیچ افاقه ای برای حاکمان در جهت برون رفت از بن بستشان نخواهد کرد.

برگرفته از «تلگرام»   پنجم آذر ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!