«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۲۰, شنبه

نگران نباش یابو! ـ بازپخشش

نگران نباش یابو! به اندازه ای به تو جنگ ابزار پیشرفته می دهیم که حتا پشه را هم در هوا نعل کنی و پاهایت را بیش از اندازه بکار نگیری!

از زبان قَره نوکر «یانکی» ها به «نادان یابو»:   ب. الف. بزرگمهر   نهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_123.html

بر پایه ی گفته های سخنگوی «کاخ سپید»، ایالات متحد [بخوان: «یانکی» ها!] بر آن است تا بزرگ ترین بسته ی کمک نظامی در تاریخ خود را به اسراییل بدهد.* (برگردان به پارسی و افزوده های درون [ ] از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)* The U.S. is planning on giving Israel the largest military assistance package in its history, according to a White House spokesperson.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!