«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۲۷, شنبه

جستجوی عدالت در گنداب ولایت ـ بازپخشش

خوب دنبال عدالت بگردید! پیدایش کردید، بیاورید اینجا؛ کارش داریم. این جعفر جنّی کجا گم و گور شد؟! بگمانم از چیزی ترسید. تازه داشتیم ضریبش را اندازه می گرفتیم ...

ب. الف. بزرگمهر    دوم فروردین ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_22.html

«در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است؛ منتها این، آن عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملّت مسلمان است، نیست؛ با آن فاصله دارد ... قبل از انقلاب، ضریب جینی بالای ۵۰ بوده است؛ در سال ۹۴ ضریب جینی در کشور ۳۸ بوده است؛ یعنی ما این‌ مقدار ــ فاصله‌ی ۵۰ و ۳۸ ــ توانسته‌ایم فاصله‌ی طبقاتی را کم کنیم!»

از گفته های «بصیرت العظما» در نخستین روزِ سال ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!