«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۹, پنجشنبه

خسته شدم از این همه نام های سر و دُم بریده ی پینگ دینگ دانگ کون چون تانک

خسته شدم از این همه نام های سر و دُم بریده ی پینگ دینگ دانگ کون چون تانک. چهره های شان هم با آن چشم های باریک ماروَش (مانندِ مار) که تخم شان را نیز نمی توانی ببینی، همگی  مانند همدیگرند؛ نه سن و سال شان را می توانی برآورد کنی و نه حتا گاهی وخت ها ژاد (جنس، جنسیت) شان که زن است یا مرد؛ برای بازی «پینگ پُنگ» و گُلف هم که اینجا نمی آیند. برای اینجور بازی ها بهتر است بروند سراغ همچشم بی سر و پای مان در گزینش پیشِ رو که به هر دوز و کَلَکی آراسته است و می تواند جنده بازی را نیز به آن ها که در این زمینه شیرخوارگانی بیش نیستند، بیاموزاند. راستش را بخواهید، من همه ی آن ها را بیش تر از روی بالا بلندی و درازا و پهنای شان می شناسم و تا آنجا که در توان دارم، می کوشم به چشم های شان، چشم ندوزم تا بیش تر گیج و گول شوم. اینک بروید در رسانه های تان هر اندازه دلِ تنگ تان خواست، داستان سر هم کنید. تا آنجا که من آمریکایی ها را می شناسم از شنیدن و خواندن اینگونه داستان سرایی ها نه تنها از من بدشان نخواهد آمد که رای بیش تری نیز می آورم.

از زبانِ «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر      نهم آذر ماه ۱۴۰۲ 

جو بایدن [همانا «پرزیدنت بادبادی»]، مهتر جمهور «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها»] در سخنرانی خود در «کُلُرادو»، «شی جین پینگ»، مهتر جمهور چین را با نام یکی دیگر از سیاستمداران چینی: «دِنگ شیائوپینگ» که در سال ۱۹۹۷ ترسایی درگذشته، جابجا گرفت. 

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   نهم آذر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!