«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۴, سه‌شنبه

فیلمی گواهمند و آموزنده از ماه ها و هفته های پایانی «جنگ جهانی دوم»

از دید من، باریک شدن در رخدادهای به نمایش نهاده شده در این فیلم به دریافتِ بهترِ رویدادهای کنونی که آبستن جنگ جهانی دیگری است، کمک می کند.

ب. الف. بزرگمهر    چهارم امرداد ماه ۱۴۰۱ 

Winter and Spring 1945, part 1, documentary

https://youtu.be/z9QOpDc8LOU

Winter and Spring 1945, part 2, documentary

https://youtu.be/l1nirsKzSaU

 Winter and Spring 1945, part 3, documentary

https://youtu.be/Frxi9jJJjwo

Winter and Spring 1945, part 4, documentary

https://youtu.be/FfNH8M83kKU

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!