«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۱۱, شنبه

شما روبهکان و شغال های ریز و درشت اروپایی از الاغ هم کم هوش ترید

ما در زبان پارسی زبانزدِ پرآرشی داریم که می گوید: «الاغ هم دو بار دستش در یک چاله نمی رود». اینک روشن می شود که بسیاری از شما روبهکان و شغال های ریز و درشت اروپایی که حتا از تاریخِ نه چندان دور خود در «جنگ جهانی دوم» چیزی نیاموخته و یادتان رفته که «نازی» های آلمانی یوغی جانکاه بر گردن تک تک تان نهاده بودند و می بایستی چشم براه ارتش سرفراز سرخ «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» می ماندید تا آن یوغ را از گردن نزارتان بردارند از الاغ هم کم هوش ترید.* شما کلاه گَل و گشادی که «یانکی» ها در همراهی با برادران انگلیسی خود بر سرتان نهاده اند یا نمی بینید یا چشم بر آن می بندید؛ کلاهی کم و بیش همسان با کیسه ای که به سرِ زندانیانِ بخت برگشته ی «گوانتانومو» می کشیدند و تا گردن شان را می پوشاند. همچنان با نادانی در پی شیر بی یال و دم و کوپال پاورچین پاورچین راه می روید و فرمان هایش را دربست می پذیرید؛ نخشه هایی که نه تنها کوچک ترین سودی برای تان دربرندارد که دود آن، بیش از آن شیر از پا افتاده و کفتار انگلیسی، بچشم و چال خودتان می رود و زوزه های تان تا آن هنگام که از پا بیفتید و درمانده شوید را به آسمان هفتم بلند می کند. خاک بر سرتان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱

* جی پی مورگان درباره ی چشم انداز بهای نفت هشدار می دهد

 * برآوردکنندگان این بانک هشدار می دهند که کاهش نفت روسیه در بدترین گزینه، بهای نفت را به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می رساند. بگفته ی برآوردکنندگانِ «جی پی مورگان چِیس»، اگر راهیست (تحریم) های باخترزمین روسیه را به واکنش تاوان جویانه ی کاهش فرآوری وادارد، بهای جهانی نفت می تواند به ۳۸۰دلار در هر بشکه برسد. برآوردکنندگان در یادداشتی که «بلومبرگ» از آن آگاهی یافته، نوشته اند:
«پیش پا افتاده ‌ترین و شایان ترین گزند پذیری (risk) درباره ی تاغ (سقف) نهادن بر بهای نفت این است که روسیه شاید همراهی نکند و با کاهش ساترات (صادرات) تاوان خواهی کند.»

این گمانه هست که دولت [روسیه] بتواند با کاهش فرآوری چون راهی برای گرانبار نمودنِ درد به باخترزمین تاوان بخواهد. تنگنای بازار جهانیِ نفت بسود روسیه است.

در پایان ماه «ژوئن»، جو بایدن [بخوان: «پرزیدنت بادبادی»!]، مِهتَرِ‌جمهور آمریکا [بخوان: «یانکی» ها!] برنامه اش برای راهبست بیمه ی کشتی‌های جابجا کننده ی نفت روسیه را چون بخشی از راهبست ها در رویارویی با «مسکو» به شوند یورش این کشور به اوکراین به آگاهی رساند.

پیش تر، کشورهای «گروه هفت» همداستان شده بودند تا تاغِ بهای نفت روسیه را برای کاهش توان درآمدزایی مسکو از فروش آن بررسی کنند.

کارشناسان «جی پی مورگان چیس» یادآور شدند که با بدیده گرفتن توانمندی مالی «مسکو»، روسیه راهبست شده می‌تواند فرآوری روزانه نفت خام خود را بی آسیب رسانی بیش از اندازه به اختساد آن تا پنج میلیون بشکه کاهش دهد.

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی»  ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ به باری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!