«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۴, سه‌شنبه

می دانم که سخنان من برای شما مردم داغدیده، تنبان نمی شود

می دانم که سخنان من برای شما مردم داغدیده، تُنبان نمی شود؛ می دانم که تبهکاری های ترسایان تا به امروز پی گرفته شده و نُختِه ی پایانی بر آن نیست؛ خوب می دانم این تبهکاری ها که دامنه ی گسترده ای از خوار شمردن شما «مردم بومی گرامی کانادا» و آزار جنسی کودکان تان گرفته تا کشتارهای گروهیِ پنهان و آشکار را دربرمی گیرد و تنها در یکی دو جا نیز رخ نداده را دانسته «نژاد کشی فرهنگی» جا می زنند تا همه ی آن پلشتی ها را زیر آن پوشانده، آن را فروکاهند؛ ولی از دستِ منِ مادرمرده چه کار دیگری جز نیایش به درگاه خدایی که خودم نیز به هستی آن چندان باور ندارم، برای شما برمی آید که انجام دهم؟! دولت کانادا و مِهتَرِ زنباره ی آن از ترس خیز گرفتنِ جنبشِ هوده مند شما، مرا به اینجا فراخواند تا سرِتان شیره بمالم و نگاه تان را از زمین بسوی آسمان برگردانم. کاریای بسیار دشواری است که مرا بیش تر از پا می اندازد و زمینگیرتر می کند؛ بدین سان، من افزون بر پوزش و درخواستِ بخشش برای تبهکاری ها و پلشتی های بیشمارِ انجام یافته از سوی  آن ها که هنوز همه ی آن نیز درست کاوش و بررسی نشده، ناگزیرم برای نخشِ گناهکارانه ای که در این میان بر دوشم افکنده اند نیز از شما پوزش خواسته و درخواستِ بخشش کنم.

از اندیشه و زبان «پاپی جان»:  ب. الف. بزرگمهر   چهارم امرداد ماه ۱۴۰۱ 

***

رهبر «کاتولیک رومی» از بومیان کانادا درخواستِ بخشش کرد

«پاپ فرانسیس» روز دوشنبه از بومیان کانادا درخواستِ بخشش کرد و از همدستی «کلیسای کاتولیک روم» در برنامه پردازی (پروژه) آموزشگاه های زیستی (مسکونی) که یک نهاد دولتی کانادا آن را نژاد کُشی (نسل کُشی) نامید، پوزش خواست. «پاپ» گفت:
«من فروتنانه برای بدنهادی که بسیاری از ترسایان (مسیحیان) در رویارویی با مردم بومی به آن دست یازیده اند، درخواستِ بخشش می کنم.»

«پاپ»، همان روز، در یکی از رسانه های هازمانی ـ خبرچینی («توییتر») نوشت:
«مردم بومی گرامی کانادا! من به سرزمین مادری شما آمده ام تا غم و اندوه خود را با شما در میان نهم؛ از خداوند درخواستِ آمرزش، درمان و آشتی کنم؛ نزدیکی خود را نشان دهم و با شما و برای شما نیایش کنم».

«پاپ» در یک دوره گردی (تور) شش روزه برای پوزش خواهی در کاناداست که سال گذشته، «جاستین ترودو»، نخست وزیر آن کشور درخواست آن را کرده بود.

کنشگران بومی، «کلیسای کاتولیک» را افزون بر «نژادکُشی فرهنگی»، در «نژادکُشی فیزیکی» نیز گناهکار دانسته اند (متهم کرده اند) و می گویند که بهره وری های ناروای جنسی گسترده و حتا مرگ در آموزشگاه های زیستی (مسکونی) در کار است (وجود دارد). سال گذشته، چندین گروه کنشگر گفتند که در چهار جا از «کاملوپس» و «بریتیش کلمبیا» تا «ساسکاچوان»، «گورهای گروهی» یافته اند.

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ سوم امرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!