«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۸, سه‌شنبه

ما «نازیسم» را از نو زنده نموده و به آن کالبدی سزاوار خواهیم بخشید

نیای بزرگ ما آدم خوبی بود؛ ولی ندانمکاری بزرگی داشت که ملت های دیگر  را با زور بزیر چتر «نازیسم» کشید و بسیاری را نیز نابود کرد. ما ندانمکاری هایِ وی را پی نخواهیم گرفت. با ابزارهای اختسادی که در دست داریم و دشمن تراشی از روسیه و چین و هر کشور دیگری که جلوی ما بایستد، کاری کرده ایم که ملت های کوچکِ سزاوارِ بردگی، این بار خودشان پیشگام پیوستن به ما شوند.* این هم دو نمونه ی کوچک از آن ها: مَکدونیا (مقدونیه) و آلبانی که اگر از «خروسِ لاری» آنسوی اُکیانوس (جان بولتون) بپرسید، نمی داند کدام گوری هستند. خوب! برای دوره ای که نمی دانم تا کی بدرازا خواهد کشید، ناچاریم چنین سیاستی پی گیریم و همه ی این بخت برگشتگان را که خوشبختانه از انباره ی (حافظه) کوتاه تاریخی نیز برخوردارند، گرد خود بیاوریم که بخودی خود نیروی کمی نیز نیستند. آنگاه هوده ی کشورهای گردنکش را کف دست شان نهاده، گردن همگی شان را خرد خواهیم کرد؛ گرچه از شما چه پنهان، این ها هم اکنون از چارچوب آرزو و انگاره پا فراتر نمی نهد. با این همه، ما برای جامه ی کردار پوشاندن به آن سخت کار خواهیم کرد تا «نازیسم» را از نو زنده نموده و به آن کالبدی سزاوار بخشیم.

از زبان «بانو هیتلرنژاد»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱

* «اورسولا فُن دِر لاین»، مهتر کارگروه «باهماد اروپا»، امروز به آگاهی رساند که «باهماد اروپا» گفتگوهای پیوستنِ «مَکدونیای شمالی» و آلبانی به «باهماد اروپا» را آغاز کرده است. او گفت که دولت‌های دو کشور بالکان برای هموندی در باهماد اروپا پیشروی کرده‌اند؛ زیرا گام‌های برداشته شده، چند و چونِ زندگی بهتری برای مردم شان به ارمغان می‌آورد.

برگردان گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس پرتور:

از راست، مهتر یکی از کارگروه های «باهماد اروپا»: «اورسولا فُن دِر لاین»، نخست وزیر آلبانی: «ادی راما»، نخست وزیر «مَکدونیای شمالی»: «دیمیتار کوواچفسکی» و نخست وزیر جمهوری چک: «پتر فیالا»، پیش از دیدار در ستاد «باهماد اروپا» در بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!