«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۹, چهارشنبه

«جان کیربی» نال وارونه می زند

«جان کیربی» (نام خانوادگی این تبهکار شناخته شده ـ «John Kirby» ـ را به لُری بخوانید، بهتر است.) بخوبی می داند که در میان توده های مردمِ «دُنباس» هم که بخش بزرگی از آن روس زبان هستند نیز کم و بیش همان گرایش ها برای پیوستن به روسیه فرمانرواست که در میان توده های مردم «کریمه» از هستی برخوردار بود و هست. درست به همین شَوَند از هم اکنون نال (نعل) وارونه می زند و می کوشد تا مردم «ایالات متحد» و جهان را بفریبد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ 

***

«ما امروز داده هایی درباره ی اینکه چگونه روسیه سرگرم زمینه سازی برای پیوست کردن خاک اوکراین که با زیر پا نهادن سرراستِ فرمانروایی اوکراین زیر مهار خود دارد، در دست داریم که می‌توانیم با شما در میان بگذاریم.»

«کیربی» چنین گواه آورد که «مسکو» می خواهد همه پرسی ساختگی در سرزمین های بچنگ آورده، بسیار مانند آنچه در سال ۲۰۱۴ [اشاره به رای گیری پیوستن «کریمه» به خاک روسیه با آرای بسیار بالای مردم آنجا که بیش ترشان روس زبان هستند در پیوستن به روسیه به انجام رسید.] دیده ایم، سازمان دهد.

برگردان گزیده ای از یک گزارش از گفته های دیروزِ تبهکار مادربخطایی به نام «جان کیربی» (John Kirby) در جایگاه سخنگویی «شورای امنیت ملی و خبرچینی یانکی ها» در گفتگو با خبرنگاران، برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!