«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۵, چهارشنبه

پول مول داری بفرما! وگرنه، هِرّی!

پاسخ از زبان برادرِ امنیتی پاسدار سرمایه:
خواهرِ زبان دراز!

زمان مصرف «جانباز» سال هاست که سپری شده.* ما دیگر بحمدلله بخشی از «جامعه جهانی» شده ایم. پول مول داری بفرما! آن هم پول مولِ درست و درمان به یورو و دلار؛ وگرنه، هِرّی!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم امرداد ماه ۱۴۰۱

* شماری از هموندانِ خانواده‌های زخمی شدگانِ دوران جنگ ایران و عراق که در روزهای کنونی در گردهمایی های پرخاشگرانه بازداشت شده بودند، امروز چهارشنبه پنجم مرداد ماه، با گرد هم آمدن در برابر «زندان اوین» خواهان آزادی آنها شدند.

یکی از هموندانِ خانواده ی جانبازان در بند با ناروا شناختنِ بازداشت آن ها و اینکه سال ها برای پشتیبانی از کشور خود جنگیده‌اند، گفت:
«این جانبازان اکثرا بیمار هستند و دارو مصرف می‌کنند؛ سه روز متوالی در این مکان تجمع کرده‌ایم؛ اما کسی پاسخگو نیست. قرار است آنها در دادگاه انقلاب محاکمه شوند، مگر این اشخاص غیر از مطالبه حقوق خود چه گناهی مرتکب شده‌اند؟»

شماری از زخمی شدگان جنگ ایران و عراق که در ماه‌های کنونی با برپایی گردهمایی های پرشمار به پایمال شدن هوده ی خود از آن میان، پاداش بازنشستگی پرخاش کرده بودند، روز شنبه، یکم امرداد ماه، در جریان گردهمایی های پرخاشگرانه از سوی نیروهای امنیتی با دستیازی به زور و آبروریزی بازداشت شدند.

برگرفته از «تلگرام»   پنجم امرداد ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست (نامگذاری از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)پول مول داری بفرما! وگرنه، هِرّی!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!