«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۵, چهارشنبه

دیگر اینجای کار را نخوانده بودیم

از گفتگوی اولاغ شولتز با «ننه مرکل»:
ـ دیگر اینجای کار را نخوانده بودیم که کاهش گاز، کمبود دستمال توالت را در پی داشته باشد.* اینجور که نمی شود. کم کم ناچار می شویم هر بار که تنگ مان می گیرد به شیوه ی سده ها پیشِ خودمان، بسوی جنگل یا کنار رودخانه یا برکه ای بدویم و ایستاده کمی دولا بشویم تا بتوانیم خیر سرمان برینیم.

ـ حالا چرا پشت سرم وزوز می کنی؟! رویت نمی شود دسته گلی که به آب داده ای را برای همه بازگویی؟ چشمت کور! می خواستی دنبالِ کونِ آن مردک پابگور راه نیفتی و کمی هم شده، اندازه نگه داری. حالا باهمادی که سال ها با خون دل ساخته بودیم را هم از دست می دهیم و بزودی آن خُل و چِل انگلیسی وارفته را هم به مِهتَری «ناتو» می نشانند تا آلمان را به جنگِ سرراست با روسیه بکشانند و خودشان کناری بنشینند و برای مان دست بزنند.

ب. الف. بزرگمهر   پنجم امرداد ماه ۱۴۰۱

* رسانه ی آلمانی «زِیت آنلاین» («Zeit Online ») روز چهارشنبه گزارش داد که چنانچه کاهش در دسترس نهادن (عرضه) گاز روسیه در ماه‌های آینده پی گرفته شود، شاید آلمان با کمبود کالاهای بنیادین چون کاغذِ آبریزگاه (توالت) و کارتن روبرو شود. این رسانه به هشدار «یورگن شالر»، مِهتَرِ «انجمن های کاغذ باواریا» اشاره می کند که کارخانه های کاغذِ سرگرمِ کار شاید اگر به شوند کمبود گاز ناچار به فرآوری با گنجایش کاهش یافته شوند، دیگر سودآور نباشند.

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ پنجم امرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!