«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۱, شنبه

... گرچه دشواری بزرگ در کشور خودمان است

«ریچارد مور»، مِهتَر «دستگاه داده های سربسته» («سرویس اطلاعات مخفی»)، نامور به «اِم آی ۶» انگلیس، پنجشنبه ی گذشته گفت:
«آگاهی بریتانیا اکنون کوشش های خود را بر روی چین کانونمند کرده است.» او در «همایش امنیت آسپن» در «کُلرادو» («ایالات متحد») گفت که دریافت روشی که پکن آماج های دوربردی (استراتژیک) خود را دنبال می کند، هم اکنون یکی از پیچیده ترین چالش هایی است که آگاهی بریتانیا با آن روبروست. «ما کوشش بیشتری برای چین انجام می دهیم. اکنون بیش از هر جُستار دیگری برای چین می کوشیم.» بنا بر گفته ی «اِم آی ۶»: «دریافتن چین هم اکنون برای آگاهی بسیار برجسته تر از پیکار با تروریسم است.» ... وی بر زبان آورد (اعتراف کرد) که برای «اِم آی ۶»، سامانه ‌های چین هنوز «بسیار تودرتو» هستند. مِهتَر «اِم آی ۶» افزود:
«بنگاه او دشواری چندانی در دریافت آماج دوربردی مِهتَر جمهور چین، ꞌشی جین پینگꞌ ندارد؛ ولی اگر شما از این استراتژی، از دیدگاه شیوه ی کارکرد و سازماندهی شان پیروی کنید، این یک شَگای (جعبه) سیاه است.»

برگردان گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

دنباله ی سخنان ناگفته ی مِهتَرِ خبرچین های انگلیس:
... گرچه دشواری بزرگ در کشور خودمان است که هر روز «بوریس جانسون» های تازه ای در آن سربرآورده و گاه به جایگاه های بلندپایه ای نیز دست می یابند؛ جک و جانورانی که نه تنها بدردِ هیچ کاری نمی خورند که دردسرهای بسیاری نیز می آفرینند و آبروی داشته و نداشته مان را نیز می برند.

ب. الف. بزرگمهر    یکم امرداد ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!