«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱۴, جمعه

ما که خودمان گذرنامه ی آن کشور را در جیب داریم ... ـ بازپخشش

 «ما نه تنها نمی‌خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم که ترامپ را هم شایسته مذاکره نمی‌دانیم ...» برگرفته از «ایسنا»  ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

دنباله ی هارت و پورت های این پفیوز مزدور «یانکی» ها در ایران:
ما که خودمان گذرنامه ی آن کشور را در جیب داریم، ترامپ را آدم حساب نمی کنیم؛ چه برسد به مسوولین والامقام نظام که گذرنامه های انگلیسی و اروپایی و اینا دارند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/01/blog-post_53.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!