«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۳, جمعه

... همچنان با حُسن نیت می کنیم! ـ بازانتشار

عمو سام:
این فرستاده ی شما و نوچه و خبرچین خودمان درست می گوید که واژه به واژه ی «برجام» بر بنیاد بی اعتمادی نوشته شده است؛ ولی از همان نخست با حسن نیت کردیم و همچنان با حُسن نیت می کنیم!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/02/blog-post_62.html

«کلمه به کلمه برجام براساس عدم اعتماد نوشته شده است ... آنچه ترامپ انجام می‌دهد قابل پیش بینی بود. ما توقع از آمریکا نداشتیم که برجام را با حسن نیت آن را اجرا کند. در جای جای برجام نوشته شده، طرف‌ها باید با حسن نیت انجام دهند؛ چون این توقع را از آمریکایی‌ها داشتیم که جز این را انجام دهد. در طول این مدت، بیشتر قرارداد و فاینانس بسته شده است. مجموعه کشورهای صنعتی، چند روز پیش رده‌بندی ریسک ایران که در دولت هشتم و نهم به هفت رسیده بود، سال گذشته به شش رسید و امسال با وجود ترامپ به پنج رسیده است ... در حوزه‌هایی محدودیت داشتیم؛ الان محدویت نداریم. الان بالای دو و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشیم و اگر بازار کشش داشته باشد، می‌توانیم بیشتر بفروشیم؛ هیچ محدودیتی در فروش نداریم. بعد از توافق ژنو این فرصت را پیدا کردیم که ماهی ۶۰۰ میلیون دلار وارد کشور کنیم.»

بخشی از گفته های «سیِد از خر جسته» در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، برگرفته از تارنگاشت «صراط»  ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!