«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

اینک بیش از پیش روشن است و باز هم روشن تر خواهد شد ... ـ بازانتشار

یادتان نرود فرومایگان اسلام پیشه! شما هم با بستن «قرارداد ننگین ژنو» و هم با کیش دادن «داعش» به سوی کردستان در پیشبرد سیاست اهریمنی «یانکی» ها در منطقه و این تبهکاری بزرگ دست داشته اید! اینک بیش از پیش روشن است و باز هم روشن تر خواهد شد ... 

ننگ و نفرت ابدی بر شما!

ب. الف. بزرگمهر ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_54.html 

***

گور دسته جمعی ایزدی‌ها در شمال عراق 


نیروهای پیشمرگ کرد در شمال عراق می‌گویند یک گور دسته‌جمعی از پیروان آیین ایزدی یافته اند که به دست شبه‌نظامیان گروه نامور به «دولت اسلامی» («داعش») کشته شده‌اند.

یک مقام مسوول در شهر سنجار (شنگال) در شمال باختر عراق گفت که برجای مانده های
۲۵ مرد، زن و کودک در این مزار گروهی یافت شده است.

به گفته یکی از فرماندهان پیشمرگ کرد، این اجساد در جریان جست‌وجو در منطقه سینونی در استان نینوا برای یافتن مهمات رهاشده و مین‌های کارگذاری شده «داعش» پیدا شده است.

این فرمانده کرد گفت که برخی از قربانیان با گلوله و برخی با ضربه های چاقو کشته شده‌اند.

شهر بگونه ای عمده ایزدی‌نشین سنجار در شمال باختر عراق، تابستان گذشته و همزمان با گسترش یورش های «داعش» در تنگنای این گروه گرفتار شد.

«داعش» پیروان آیین ایزدی را کافر می‌داند و تاکنون هزاران نفر از آنها را کشته یا اسیر کرده است.

بسیاری از ایزدی‌ها آواره شده‌اند و پیکارجویان گروه دولت اسلامی، صدها و شاید هزاران نفر از زنان و دختران آنها را به بردگی جنسی برده‌ اند.

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳

برگرفته از تارنگاشت «بی بی سی» با پارسی نویسی، ویرایش و بازنویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!