«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

بعله! ما شما را مفتخر کردیم ... ـ بازانتشار

دختر ترشیده ی ایتالیایی با خود می اندیشد:
بعله! ما شما را مفتخر کردیم. قرار بود اینجا از حقوق بشر هم سخن بگوییم. خوب! یواشکی چیزهایی با آن آخوندِ ریش حنابسته گفتیم و شنیدیم ... دولت های ما در اروپا خرسندند که گام های بلندی بسوی دمکراسی برداشته و زندان های تان را دانشگاه کرده اید. اینگونه دست ما با مردم خودمان نیز بازتر می شود و هنگامیکه می بینند اوضاع اقتصادی شان کمی بهبود یافته، پیشرفت های شما را بهتر درمی یابند ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ امرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_30.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!